ÚMČ P14

Řidiči

Řidičské průkazy – vystavení, výměna

Řeší pouze Registr řidičů odboru dopravněsprávních činností MHMP Praha.

Řidičské průkazy – odevzdání po vyslovení zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

Zdejší úřad (ÚMČ Praha 14) není k převzetí takového řidičského průkazu kompetentní, je třeba odevzdat u „Registru řidičů“, na území Hl. m. Prahy  – Oddělení evidence řidičů a odbavování občanů odboru dopravněsprávních činností MHMP Praha, se sídlem Na Pankráci 1685/17,19, 140 00  Praha 4.