ÚMČ P14

Povolení splátek daňového nedoplatku

Odbor …

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o povolení splátek daňového nedoplatku

4. Základní informace k životní situaci

viz bod 03

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem o možnost úhrady daňového nedoplatku pomocí splátkového kalendáře může být osoba, které vznikl nedoplatek na úhradě místního poplatku za psa, vyměřený platebním výměrem dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád nebo osoba, které byla uložena pokuta příslušným odborem Úřadu MČ Praha 14 a nebyla v zákonné lhůtě uhrazena, tudíž se dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád stala daňovým nedoplatkem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel vyplní žádost o povolení splátek daňového nedoplatku. Před podáním žádosti o povolení úhrady daňového nedoplatku je povinen uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) a doklad o úhradě předložit spolu s žádostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Viz bod 6 nebo přímo u příslušného pracovníka (viz bod 9)

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení místních daní a poplatků

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost lze podat přímo u správce poplatku na adrese Úřad městské části Praha 14, odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení místních daní a poplatků, Bratří Venclíků 1073, pracovník správce poplatku: Miloslav Kolpek

  • číslo dveří: 514
  • číslo telefonu: 225 295 293
  • úřední hodiny: pondělí a středa od 7.30 do 18.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz nebo jiný platný doklad totožnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost lze vyplnit přímo na oddělení místních daní a poplatků nebo zde

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek ve výši 400 Kč (bod 6)

Poplatek je splatný na účet úřadu MČ Praha 14 č. 19-9800050998/6000 vedený u PPF banky, a.s. nebo hotově v pokladně Úřadu MČ Praha 14

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně, nejdéle do 30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

————-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

————-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka:

pmabtfa

E-mailová adresa Miloslav.Kolpek@praha14.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy

————-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádosti o povolení úhrady nedoplatku ve splátkách nemusí být vyhověno. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí

je odvoláním napadeno. Odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak (§109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

————-

22. Další informace

Další informace může podat kontaktní osoba (viz bod 9)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

————-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

————-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení místních daní a poplatků

26. Kontaktní osoba

Miloslav Kolpek, tel.: 225 295 293, e-mail: Miloslav.Kolpek@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.11. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

————-

28. Datum konce platnosti popisu

————-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

————-