ÚMČ P14

Zápis dítěte do předškolního zařízení

Odbor řízení ekonomiky a školství

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Zápis dítěte do předškolního zařízení

4. Základní informace k životní situaci

Zápis do předškolního zařízení probíhá v mateřské škole, do které chce zákonný zástupce dítě zapsat k docházce. Za průběh zápisu dítěte do předškolního zařízení zodpovídá ředitelka školy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte tj. matka, otec, osoba, které bylo dítě svěřeno do péče (na základě soudního rozhodnutí).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem /Odbor řízení, ekonomiky a školství ÚMČ P14/ stanoví místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklém. Termíny zápisu dle školského zákona je od 2. 5. – 16. 5.
Na území MČ Praha 14 jsou termíny zápisu na webových stránkách a na všech mateřských školách.

Písemné rozhodnutí, které vydává ředitelka školy zákonnému zástupci o přijetí dítěte

do předškolního zařízení, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zařazení dítěte do předškolního zařízení stanoví § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Příslušné zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplněním žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy a evidenčního listu, které zákonnému zástupci dítěte vydá ředitelka mateřské školy.

8. Na které instituci životní situaci řešit

V příslušné mateřské škole, do které chce zákonný zástupce dítě zapsat k docházce. Za průběh zápisu dítěte do předškolního zařízení zodpovídá ředitelka této školy.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

———

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
U cizinců jsou potřebná další potvrzení. Informace o nich obdrží zákonný zástupce dítěte od ředitelky školy v souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a evidenční list dítěte si zákonný zástupce vyzvedne v příslušné mateřské škole, do které chce dítě přihlásit.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny. Poplatek za vypracování lékařské zprávy, která je součástí evidenčního listu, uhradí zákonný zástupce u praktického lékaře pro děti a dorost. Jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí k docházce do předškolního zařízení vydá ředitelka mateřské školy do 30 dnů od převzetí žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Oddělení školství Odboru řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 za zřizovatele.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit zasláním elektronickou poštou. Situace vyžaduje osobní jednání.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

———

18. Jaké jsou související předpisy

———

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

1. Jak postupovat se zápisem do mateřské školy v průběhu školního roku?
V příslušné mateřské škole, do které chce zákonný zástupce dítě zapsat k docházce. Další postup je totožný s výše popsaným.

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení školství Odboru řízení ekonomiky a školství ÚMČ Praha 14

26. Kontaktní osoba

———

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

19. 11. 2020

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———