Život na Praze 14

Časopis Čtrnáctkalogo_listy_m

Bývalý časopis Prahy 14 (2001 – 2011)

Zhotovitel a příjemce inzerce:

Regionální vydavatelství s.r.o.
Sídlo a kancelář:
K Žižkovu 282/9, 190 00, Praha 9
IČO:
27846717
DIČ: CZ27846717
www.regionalnivydavatelstvi.cz

Šéfredaktor:
Petra Trnková
petra.trnkova@praha14.cz

Produkce:
Barbora Škaldová

Tel.: 733 758 888
skaldova@regvyd.cz

Plošná inzerce:
Zuzana Tomaschková

Tel.: 605 405 799
tomaschkova@regvyd.cz

Řádková inzerce:
Růžená Hrdá

Tel.: 733 720 744
radkova.inzerce@regvyd.cz

Soubory ve formátu doc byly vytvořeny pomocí OCR (prostředek na optické rozpoznávání písma) jako textová alternativa k souborům pdf pro osoby se zrakovým postižením. Omluvte, prosím, případné nedostatky převodu.