Život na Praze 14

Aktivity

MČ Praha 14 v rámci globální odpovědnosti realizuje jak adaptační opatření (opatření směřující k řešení dopadů změny klimatu), tak opatření mitigační (prevence dopadů změny klimatu). V tomto místě naleznete nejaktuálnější aktivity naší městské části, ať už jde o samostatné realizace nebo o součásti větších projektů.

Jednotlivé aktivity jsou pak k nalezení v konkrétních oblastech, pod které logicky spadají (viz menu vpravo).


SÁZÍME BUDOUCNOST

 

MČ Praha 14 se zapojila do iniciativy Sázíme budoucnost.
Do interaktivní mapy vytvořené touto iniciativou byly zaznamenány všechny stromy vysazené MČ Praha 14 v roce 2022. MČ nadále podporuje výsadbu stromů mimo les na území ČR, což si iniciativa klade za cíl a veškeré další výsadby budou nadále zaznamenávány. Za rok 2022 jde o výsadbu 37 stromů na území MČ Praha 14.

leden 2023


DOTACE NA UDRŽITELNÉ PROJEKTY


MČ Praha 14 podporuje i v roce 2023 udržitelné projekty.
Novinkou dotací 2023 je podpora cílená na opatření pro zadržování vody pro občany prahy 14.

prosinec 2022

 


DOTACE NA PROJEKTY PODPORUJÍCÍ MITIGAČNÍ A ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ

formulář
V rámci vyhlášeného dotačního programu pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2022 bylo žadatelům umožněno žádat v oblasti Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti i na projekty podporující mitigační a adaptační opatření.

leden 2022


PLÁN ROZVOJE GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI

MČ Praha má schválený Plán rozvoje globální odpovědnosti pro léta 2022 – 2024.

prosinec 2021


MČ PRAHA 14 OBHÁJILA KATEGORII „A“

Místní Agenda 21
MČ Praha 14 prošla 1. 11. 2021 obhajobou kategorie „A“ v programu místní Agenda 21 a nejvyšší kategorii úspěšně obhájila.

listopad 2021


JAK HOSPODAŘIT S DEŠŤOVOU VODOU?

Jak hospodařit s dešťovou vodou


Máte zahrádku nebo kousek pozemku a chtěli byste lépe nakládat s vodou? Nápady, rady a tipy vám přináší příručka Jak hospodařit s dešťovou vodou, kterou vydal Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., pro Středisko ekologické výchovy, Lesy hl. m. Prahy ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR a Fakultou stavební ČVUT .

 

červen 2021


PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ NA ŠKOLÁCH

MČ Praha 14 se rozhodla zlepšit situaci v oblasti monitoringu a vyhodnocovaní vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) a podat školám pomocnou ruku v oblasti rozvoje udržitelné výchovy, a tak od září 2021 startuje na místních mateřských a základních školách nová soutěž „Škola udržitelného rozvoje Prahy 14“.  Soutěž vznikla ve spolupráci s Klubem environmentální výchovy (KEV), který ji i zaštituje.
Cílem soutěže je školám a hlavně žákům pomoci v orientaci se v prostředí udržitelnosti a nalézt silné a slabé stránky v realizaci environmentálních opatření u nich na školách.
Oceněni ve své snaze budou nejen nejlepší školy, ale i ty začínající, které něco chtějí zkusit, ale zatím nemají potřebné zkušenosti.

květen 2021