Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Kalendář akcí duben

Úprava kalendáře akcí v časopise Čtrnáctka

Vážení čtenáři časopisu Čtrnáctka, dovolujeme si vás informovat, že v elektronické a tištěné verzi dubnového vydání naleznete odlišné kalendáře akcí na str. 28 a 29. V KC Kardašovská a v Kulturním domě v Kyjích jsou v současné době ubytované maminky s dětmi, které uprchly před válkou na Ukrajině. Vzhledem k tomu, že v době uzávěrky tištěného vydání ještě nebylo jasné, jak moc tato situace ve finále zasáhne do dubnového harmonogramu kulturního domu a KC Kardašovská, byly do kalendáře akcí tištěné Čtrnáctky zařazeny všechny akce, jež byly v uvedených objektech na duben původně naplánovány. Až následně se ukázalo, že stávající stav bude trvat ještě déle, než se předpokládalo a že je nutné kalendář upravit, resp. zaktualizovat alespoň v elektronické verzi vydání. Kalendáře akcí (v tištěné a elektronické verzi) se liší pouze v akcích týkajících se KD Kyje a KC Kardašovská (nekonají se). Vše ostatní zůstává stejné. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Zveřejněno: 6. 4. 2022